Delegiranje službenih lica

 

Najnovije delegiranje službenih lica Zonske lige "MORAVA" možete preuzeti OVDE

 

VAŽNE NAPOMENE ZA SLUŽBENA LICA:

>>>Po završetku utakmica 22.kola koje je na programu 19-23.04.2014. delegati Zone "Morava" svoje rezultate javljaju referentu takmičenja Kurčubić Nenadu na 065/90-100-72.

 

>>>OBAVEŠTAVAJU SE SUDIJE DA PRILIKOM UPLATE SUDIJSKE TAKSE SAVEZU U RUBRICU "SVRHA UPLATE" UPIŠU: "ČLANARINA SA UTAKMICE _________________ (NAVESTI EKIPE) ZA REALIZOVANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI".

>>>Upozoravaju se delegati da obavljaju svoju dužnost u skladu sa Uputstvom, naročito u delu kontrole službenih lica koja sede na klupama i njihovih ID kartica-licenci za tekuću sezonu. Još jednom podsećamo da je samo službenim licima koja imaju izdatu ID karticu-licencu za tekuću sezonu (ili u izuzetnim slučejavima potvrdu od Saveza) dozvoljeno da sede na klupi i obavljaju svoju dužnost.

>>>Upozoravaju se delegati da je najstrožije zabranjeno da se sudijama posle utakmice u neformalnim razgovorima saopštavaju ocene. Svako saznanje o tome biće rigorozno sankcionisano.

>>>Podsećaju se sudije i delegati da su u obavezi da, u slučaju bilo kakvih isključenja igrača, udaljenja službenih lica ili drugih incidenata, obavezno sačine i 3.stranu zapisnika sa izjavama i potpisima svih sudija posebno. Ako klub nema 3.stranu zapisnika, izjave dati i potpisati na belom papiru i pridružiti uz zapisnik utakmice. Opis incidentnog događaja-isključenja mora biti detaljan i sa tačnim opisom situacije (koje su reči upotrebljene, gestovi itd...).

>>>Delegati obavezno popunjavaju specifikaciju troškova i overavaju je pečatom kluba, kao i mišljenja klubova o suđenju.

>>>Takođe, ukoliko klub-domaćin ne plati troškove službenih lica popunjeni i potpisani nalog obavezno dostaviti uz dokumentaciju sa utakmice.


>>>OBAVEŠTAVAJU SE DELEGATI DA SU U OBAVEZI DA SE NAJKASNIJE 30 MINUTA PO ZAVRŠETKU UTAKMICE JAVE ANALIZATORU LIGE VUKANOVIĆ DRAGANU (063/88-21-920) I SAOPŠTE MU OCENE SUDIJA!